Støttekredsen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Bestyrelsens medlemmer pr. 15. marts 2018:
 
Formand: Bent Olesen 
Tidligere forstander på FOF
 

Kasserer: Anne-Lise Andersen
Jeg er søster til Bente, som er elev på Bifrost. Og med i Pårørenderådet i Randers Syd.
Bestyrelsesmedlem i Aflastnings- og Vågetjenesten i Randers.
Frivillig i Den Blå Paraply. Endvidere er jeg med i Kronjyllands Y’mens Club.
Og jeg er med koordinator på gå hold under ældre sagen.

Claus Ørsted - cykelhandler og galleriejer. Medlem af bestyrelserne i Frisegruppen Randers  og Historisk Samfund for randers Amt.
 
Knud Erik Andersen
Pensioneret kriminalassistent og køreprøvesagkyndig - nu deltidsansat hos Kriminalforsorgen. 
 
 
Lærerrepræsentant: Lisbeth Tingholm
Er uddannet på Det Fynske Kunstakademi og har undervist på Bifrost i mere end 10 år.
 
Lisbeth Juul Hansen mor til Heidi Brinch Juul Hansen, som er elev på Bifrost.
jeg er frivillig medarbejder hos Klub 85, sidder i pårørenderådet Randers syd
 
 
Suppleanter for et år:
Jess Nicolaisen

 
Interne revisorer:
 
Karin Simonsen
 
Revisorsuplleant for et år:
Hans Ørsted