Støttekredsen

 
 Fotos fra åbningen af jubilæumsudstillingen.
 
  
"Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost" har som formålsparagraf:
 
 
Foreningens formål er at støtte ” FOF’s Kunstskole Bifrost i Randers”. Til dette formål henregnes indsamling af midler og aktiv hjælp til kunstskolens udadrettede aktiviteter, således at der kan gives tilbud til eleverne på en sådan måde, at muligheden for deres kunstneriske udfoldelse hæves, deres dagligdag brydes, og de kan leve et så normalt liv som muligt.
 
Det koster 100 kroner om året at være medlem.