Bestyrelsesmøde 17. maj 2021

Referat: møde i Støttekredsen 17. maj 2021Tilstede: Claus, Lisbeth , Bent, Knud Erik, Anne-Lise og Lisbeth T.

Vi startede med rundstykker og hyggesnak, da det var meget længe siden bestyrelsen sidst var samlet.

Økonomi: Der er pt. 71.542 på kontoen. Herfra skal fratrækkes beløbet til Bifrost jubilæums udstilling (Koncert med Sussi og Leo og fri pølsevogn) som er rykket til 16. juni 2022.

Forslag om at de midler vi har, bruges til kunstture og til Skagenstur. Ledsagere betaler selv på disse ture.

Kontingent for 2020 droppes. Alle der har været medlem af Støttekredsen får stadig nyhedsbrev mm. Efter flere års restance ryger man ud .

Anne-Lise sender nyhedsbreve ud og sætter referatet på Bifrost´s hjemmeside.

Bifrost ønsker sig en smartskærm/ TV på rullebord. Vi skal have fundet frem til, hvilket det skal være. Bent og Bifrost undersøger dette.

Bent vil kreere en folder, der skal lokke nye medlemmer til Støttekredsen.

Generalforsamlingen rykkes til onsdag d. 6 oktober 2021, så vi er sikre på alle er vaccineret.
Den kommer til at foregå på FOF i foredragssalen. Lærerne sørger for kaffe, te og kage og året der gik i billeder.
Anne-Lise og Knud Erik er på valg i år. Der skal også vælges et nyt medlem. Karin ( Anne-Lises søster er revisor suppleant indtil næste generalforsamling.


Næste møde i Støttekredsen: 20 september kl. 10.00