Referat fra Bestyrelsesmøde 20. september 2021

Referat fra møde i Støttekredsens bestyrelse 20. september 2021


Tilstede: Bent, Lisbeth H, Knud Erik, Anne – Lise og Lisbeth T.

Der er generalforsamling d. 6. oktober kl 19 i lokale 14 på FOF.
Vi dække op til mellem 30 og 40 personer til kaffe og kage. Dette står Bifrost lærere for.

Knud Erik, Anne-Lise og Bent er på valg

Der skal findes en ny repræsentant for Conny .

Lærerne ser om de kan finde en fra pårørende kredsen.

Suppleanter spørges der til under selve generalforsamlingen

Hans Ørsted er revisorsuppleant og træder nu ind som revisor evt sammen med Jes. Lærerne spørger Jes.

Bent spørger Claus Ørsted om han vil være dirigent til generalforsamlingen.

Lisbeth og Lisbeth optæller stemmer

Anne-Lise kopierer regnskabet og gennemgår det.
2020 gav 26.357 kr. i underskud, men der er en egenkapital på ca. 71.000 kr.

Der er kommet 4200 kr i indtægt fra medlemmer.

Det vil være muligt at betale kontigent med mobile pay. Efter generalforsamlingen laves ny medlemsliste,

Bent holder en kort årsberetning - pga Corona er der ikke sket meget at berette.

Næste dato for generalforsamling er d. 2. marts 2022Snak om Loger: Lige nu er der ikke mange penge i logerne pga Corona og derfor ikke mange uddelinger

I 2020 fik vi 4500 kr fra Paragraf 18 midlerne. De giver til socialt udsatte og Knud Erik mener det er muligt at få flere penge hvis vi har en god og præcis formulering. Knud Erik foreslår vi søger penge til en hjertestarter, som koster 12.000 kr.


Michael Kull har søgt og fået 43.470 kr fra socialstyrelsen. Disse penge skal bruges til noget socialt og kulturelt, kort sagt: til en fed oplevelse for eleverne på Bifrost som under Corona har været ensomme og forvirrede. Dette for at styrke glæden og sammenholdet. Pengene skal bruges inden juni 2022.

Der er julemarked på Bifrost og i FOF´s hus d. 19 og 20 november. Det præcise tidspunkt følger.

Datoen for Bifrost jubilæet til næste år er 16 juni. Der bliver bla Sussi og Leo koncert i Remisen.

12. november kl. 10.00 konstitueres den nye bestyrelse på FOFReferent : Lisbeth T