Referat fra Bestyrelsesmøde 22. februar 2022

Referat fra møde i bestyrelsen:Støttekredsen for Bifrost 22.02.22Tilstede: Bent, Kent, Claus, Knud – Erik, Anne-Lise og Lisbeth T.


Dagsorden godkendt.

Referat fra sidste møde godkendt

Regnskabet godkendt.

Jes Nicolaisen vil gerne være kasserer igen. Anne-Lise er fremover revisor.

Forberedelse af generalforsamlingen d. 2. marts 2022 på Rosenlund kl. 19.00

Der skal betales kontigent inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen aftales næste møde i Støttekredsen.

Herefter snak om Kenneths udstilling på Randers Kunstmuseum og mulig P.R.

Bestyrelsen gik efter endt møde på Bifrost, for at beundre det ny-indkøbte TV, højtaler og rullestativ.


Referent: Lisbeth T.