Referat fra Bestyrelsesmøde 28. januar 2022

Referat fra møde i Støttekredsens bestyrelse fredag d. 28. januar kl 10.00


Tilstede: Knud Erik, Lisbeth H., Anne-Lise, Bent, Lisbeth T.

Planlægning af næste generalforsamling som er onsdag d. 2. marts kl 19.00 på Rosenlund.

Anne-Lise er på valg og ønsker ikke genvalg, så vi skal finde en ny kasserer.
Lisbeth H er ligeledes på valg, men ønsker at fortsætte.

Der blev forevist udkast til regnskabet som revisoren skal godkende.

Der er afsat 30.000 ,- til den store jubilæumsdag hvor Sussi og Leo giver koncert og der vil være pølsevogn. FOF forventes at betale for selve ferniseringen.

Støttekredsen har fået en anonym donation på 2000,- Pengene er på FOF´s konto. Lisbeth T. sørger for at de overføres til Støttekredsens konto.

Bifrost må bruge 12.000 kr til en ny skærm / TV samt rullebord og højttaler. Indtil videre er ønsket om en projekter samt lærred udsat.

Muligeden for at søges penge til en 9 personers bus, så Bifrost nemmere kan komme på ture overvejes.

Næste møde i støttekredsens bestyrelse er fredag d. 25. februar kl 10.00 på FOF


Referent: Lisbeth