Referat fra Bestyrelsesmøde 31. maj 2022

Møde i bestyrelsen: Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost. d. 31 maj kl. 10.00 2022 på FOF.

Tilstede: Bent Olesen, Claus Ørsted, Kent Zahl, Jes Nicolajsen, Knud Erik Andersen, Lisbeth Hansen, Lisbeth Thingholm.

Der startes som altid med kaffe og rundstykker.

1. Dagsordenen godkendt.

2.. Referent: Lisbeth T.

3. Bestyrelsen konstitueret med et velkommen til Kent Zahl og velkommen tilbage til Jes Nicolajsen.

4. Forretningsordenen godkendt.

5. Økonomi: Lisbeth T gennemgik budget vedr. de 43.470 kr. Bifrost har modtaget fra socialstyrelsen pga. Corona epidemien.

Bifrost har haft og får følgende udgifter:

Julefrokost på Bifrost 2021 4.000 kr.
Bustur til Aros april 2022 8.200 kr.
Udgifter til jubilæet 16. juni 2022:
Pølsevogn 21.250 kr.
Lokaleleje Remisen 6.200 kr.
Sodavand 1.000 kr
Vin + chips 2850 kr

Udgifter i alt. 43.5000 kr.

Opsætning af scene - Ranmix 1.800 kr. betales af Michael Kull.

Det skal nævnes at pølsevognen er bestilt til at servere pølser til 200 personer ad libitum.

Støttekredsen vil gerne betale for koncerten med Trio Sussi og Leo pris: 21.000

Bifrost vil gerne igen deltage i Outsider Art Fair i Paris 15 – 18 september 2022 www.artfairmag.com. Støttekredsen og Michael Kull deles om udgifterne. Ca. 15.000 kr. i alt.
I år er det Kenneth Rasmussen, Leon Sørensen og Birgit Kristensen der skal udstille.

Claus Ørsted vil gerne stå for udgivelsen af Tinas Salling - Poulsens hæfte om turen til Grækenland med illustrationer.

6. Indbydelser og plan over selve jubilæumsdagen delt rundt. Lisbeth Langkjær står for salg af kunst mm. på ferniseringsdagen. Lisbeth Hansen vil gerne assistere hende. Der vil også være salg af jubilæums T- shirt og P.R. for støttekredsen.

Kenneths udstilling på Randers Kunstmuseum har fernisering d. 24 .juni kl. 16.00

7. Næste møde: tirsdag d. 2. september kl. 10.00 på FOF