Referat fra Bestyrelsesmøde 8. august 2016

Referat af møde i Støttekredsen for Bifrost, mandag den 8/8 – 2016. kl. 10.00

 

Til stede : Stig, Bruno, Claus, Jes, Bent og Mai.

Per K. meldte afbud.

Dagsorden bliver godkendt.

 

 
Vi er enige om at opgive at samarbejde med Henrik Nielsen fra The Pony,

 

da vi intet har hørt fra ham i meget lang tid på trods af, at Bifrost har sendt indbydelse

 

til to udstillinger, og Stig har sendt en fin tekst om skolen til ham.

 

Stig har kontakt til en grafiker, Jette Andersen, fra Grenå.  Hun er gigtpatient og arbejder

 

derfor på nedsat tid.  Jette har besøgt Bifrost og har for længe siden selv været elev

 

hos  FOF i Randers.   Stig vil nu kontakte Jette ang. udkast til et magasin, som skal repræsentere

 

Bifrost/ Støttekredsen.

 

 
Vi drøfter spørgsmålet om udnævnelsen af Bifrost ambassadører.

 

Bruno har lavet udkast til et brev til potentielle ambassadører.

 

Der skal ikke være nogen forpligtigelser knyttet til hvervet.

 

Vi bliver enige om at prøve at kontakte :

 

Jacob Haugaard, Ole Thestrup, Bjørn Nørgaard og Søren Ryge.

 

Vi vil høre, om vi må bruge deres billede i magasinet og evt. tre linjer

 

om deres oplevelse af Bifrost.

 

De 4 breve skal udformes individuelt, da de skal sendes til 4 meget forskellige

 

personligheder, og der skal Bifrost kunst på!  Stig og Mai arbejder på opgaven.

 

Mai har mail og postadresser på alle fire.

 

 
Udarbejdelse af et magasin om Bifrost/ Støttekredsen.

 

Vi diskuterer, hvad et magasin skal indeholde, og hvad forskellen på den folder,

 

vi allerede har, og et magasin vil være, og om vi har brug for begge dele.

 

En folder er til at give folk, der ønsker at blive medlem af Støttekredsen,

 

et magasin skal bruges til at give firmaer, der vil støtte Bifrost/ Støttekredsens

 

arbejde enten ved at leje en udstilling eller ved at købe et firma medlemskab.

 

Der er enighed om, at et magasin skal portrættere 8 udvalgte Bifrost kunstnere.
              Der skal være de mest kendte :   Kenneth, Judith, Bente, Per og Birgitte,

men også nogle unge ” up- coming ”kunstnere.  Bifrost udvælger 8 kunstnere.

 

En tekst om Bifrosts historie, skal der også være plads til. Stig har forfattet en fin en af slagsen.

 

Der skal ligeledes være noget om partnerskaber( Randers FC )og firma medlemskaber.

 

Det skal diskuteres nærmere på et møde, hvor Per K. er til stede.

 

Vi er alle enige om et standart format, der kan trykkes på FOFs kopimaskine

 

og mindre oplag, som vi selv styrer. Projektet skal være realistisk i forhold

 

til foreningens begrænsede økonomi. 

 

Bogprojektet.

 

Mai har skrevet et brev til Søren Fauli/ Normal ang. sponsering af Pers bog.

 

Det bliver delt rundt, og der bliver givet grønt lys for at sende det.

 

Ellers er der enighed om, at vi har prøvet meget for at skaffe penge til bog projektet.

 

Stig foreslår at snakke med Per om at bruge de 10.000 fra Toyotafonden til at få oversat bogen og

 

lagt den ud på nettet i stedet for at få den trykt.  Der er ikke kommet svar fra Smuk Fest Fonden.

 

 

 
Datoer for resten af møderne i 2016 :    5/9   28/10   21/11   19/12
Alle møder er kl. 10.00 hos FOF på nær mødet den 28/10, der først er kl. 14.30

 

økonomi.

 

Det bliver besluttet at Støttekredsen betaler 12.500 kr. af de 25.000 kr.,

 

som Bifrost skal betale til Silkeborg Bad for at medvirke i udstillingen :

 

A SPECIAL TOUCH.

 

 De penge, der er kommet ind på Støttekredsens konto i forbindelse

 

med mentorordningen får lov at blive stående.

 

Michael Kull fortalte lidt om FOFs nyeste projekter.

 

 

 
Punkt til næste møde :

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen på næste møde vil bruge tid på at diskutere

 

konkrete målsætninger for den kommende tids arbejde.

 

 

Referat : Mai.