Referat fra Bestyrelsesmøde den 11. maj 2015

Bestyrelsesmøde, Støttekredsen for FOFs Kunstskole Bifrost, mandag den 11/5 – 2015 kl. 10.00

Til stede:   Stig, Jes, Claus, Bruno, Per K., Mai og Per.

Referat : Mai.

Ferniseringen den 28. maj :

Randers FC  arbejder med  planer om, at de vil komme med pindemadder og vin og sodavand til

Bifrosts fernisering. Spillerne vil måske ankomme med maden.

Vi vil måske få svar allerede i eftermiddag, dog senest i morgen.

De er ikke så interesserede i at få deres logo på vores tryksager, men vil hellere have

noget i Din Avis om projektet. 

 

Per K. og Mette Lyngholm sender ny ansøgning af sted til SmukFestFonden inden den23/5.

Mette lyngholm er medlem af SmukFest, hvilket kræves, hvis man skal søge.

Bog projektet:

Der er ellers ikke nogen, der er begyndt at søge penge endnu.

Per informerer om,hvor langt han er nået i slutningen af mødet.

Stig kender til et forlag, som hedder : Socialpædagogisk forlag i Herning.

Det var nok værd at undersøge nærmere.

Mai foreslår at spørge Vipu Viden til råds både ang. trykning og fonde.

De har mange kontakter, som de har opbygget over mange år, selv om de nu bliver

nedlagt.

Vi  snakker også om Salling fonden igen.  Fru Salling er fra Randers og vil gerne støtte

 sin fødeby.

Mai  fortæller om Overtachi Museet i Risskov, som er lukningstruet.

Hun har set en paneldiskussion på TV2 Østjylland.

Vi snakker igen, om visionen om Randers som outsiderart  centrum i Danmark,

og drømmen om at få museet i Risskov til Randers,

også  kunstværkstedet derude og hospitalsmuseet  er truet af lukning.

Alle har kun lovord til overs for de tre steder, men ingen vil tilsyneladende betale for

at videreføre dem.   Claus mener ikke, Randers Kommune har penge til projektet.

Hvad kan vi gøre?

Mai tænker på at skrive til Poul Nyrup Rasmussen.

Han har udtalt, at han ønsker at bruge sit otium til at støtte psykisk sårbare mennesker.

Per K. fortæller, at Poul Nyrup snart kommer til Randers ang. Randers FC.

Per og Tetsuko skal have møde med Anna Bovin, Gaias Museum nye leder i næste uge.

Hun går også meget ind for tanken om Randers som outsiderart by.

Vi må lægge hovederne i blød her i Randers!

Mai fortæller om jubilæums krusene. Designet til 25 forskellige krus ligger klar.

De skal laves hos LASER TRYK i Aarhus N. Det vil koste 2700 kr. at få lavet 100 krus.

Bruno foreslår, at kommunen kunne bruge krusene som gave artikel.

Nu må vi lige se, hvor gode de bliver først!

Stig fortæller, at Støttekredsen nu har 43 medlemmer. DVS. næsten 4300 kr. på kontoen.

Det bliver besluttet, at Støttekredsen vil betale for fremstillingen af jubilæumskrusene.

Det bliver også besluttet, at Støttekredsen skal have en stand på jubilæumsudstillingen,

hvor folk kan betale med det samme, (  der er forsat to, der mangler at betale kontingent )

og at der skal laves flere indmeldelsesblanketter  og badges, som kan bæres af dem,

der står på standen.

Jes vil få oprettet en konto til Støttekredsen i Sparekassen Kronjylland.

Bruno vil arbejde på, at man kan indmelde sig direkte via hjemmesiden.

Der skal også stå lidt mere om, hvem vi er, og hvad vi laver.

Stig vil tale om Støttekredsen for FOFs kunstskole Bifrost ved ferniseringen den 28. maj.