Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. juni 2017

Referat fra møde i støttekredsen for Kunstskolen Bifrost, mandag d. 12. juni kl. 10.00 til 12.00 hos FOF.

Til stede: Claus, Knud Erik, Jes, Bent, Bruno, Stig og Lisbeth T.

1. Dagsorden godkendt

2.  Der er lige nu 59 betalende medlemmer.  Jes vil arbejde på at få de sidste til at betale.

3.  Lisbeth uddelte seddel med ønsker om ture mm fra lærere og elever. Bred enighed om at det er svært at få penge til ture o. lign. Fonde støtter hellere konkrete tiltag.( Eksempelvis fortalte Knud Erik om et sanserum til 50.000 kr. givet til en skole for psykisk syge). At søge støtte til udstillinger eller konkrete tiltag såsom Randers som Outsider art by i 2018, Bifrosts deltagelse i Kunsthaus Kannen forum for Outsider Art i Tyskland, og til Bifrosts samarbejde omkring Nordic Outsider Craft exhibition i Finland er støttekredsens mål i fremtiden.                                                                                                                                                                                   Her og nu besluttedes det at Bruno og Knud Erik starter med, at ansøge fonde om en tur til Nolde museet for 25 personer.

Der indkøbes legathåndbog til formålet

4. Bifrosts lærere udvælger de 6 - 8 kunstnere som skal med i brochuren. De skiftes ud med andre kunstnere efter et par år. C.V. ´er ikke nødvendigt, da yderligere oplysninger kan søges på skolens hjemmeside. Det er vigtigt brochuren fremstår enkel og flot og informerende.

5.  Bruno og Jes er primus motor på brochuren, med hjælp fra Bifrost.

6. Se punkt 3

7. Kommende møder: Mandage: d. 21. august, 23. oktober og 4. december 2017 alle hos FOF kl. 10 -12

8. Der diskuteredes hvordan man kan friste flere elever til, at komme i praktik på Bifrost.

Deltagelse i SAM festival i Tøjhusparken, brochuren om Bifrost uddeles på Handicapfestivalen i august .Gammel elevdag er et højt på dagsordnen. Brochurer trykkes og deles ud til Bifrost årlige elevudstilling på Amtsavisens gamle trykkeri, Nørregade 5

 

Referent : Lisbeth