Referat fra Bestyrelsesmøde den 14. august 2015

Referat fra   

4. bestyrelsesmøde i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

 

Tid:               Fredag d.  14 august kl. 10,00 - 12,00

Sted.              FOF lokaler

Til stede :   Stig, Claus, Bruno, Per K. Jes og Mai.

Bent Lunø  er valgt som repræsentant for de pårørende i  Støttekredsen for Bifrost,

men var forhindret i at deltage i mødet.

 

 

Dagsorden  

 

 

1.      Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

2.      Referat fra udstillingen på Skagen Naturcenter.

 

Mai fortæller kort om ferniseringen af Bifrost Jubilæums udstilling på

Skagen Odde Naturcenter,  fredag den 31. juli kl.13.00

Bjørn Nørgaard holdt åbningstalen , og udstillingen blev omtalt i flere aviser. Der kom ca. 100 gæster , og flere kunstnere fik solgt værker. Stemningen var helt i top, og alle havde en god dag.

Jonna inviterede hele Bifrost på is og kaffe i Bamsemuseet og har efterfølgende kontaktet både Randers Amts Avis og kulturdirektøren i Randers Kommune for at fortælle om Bifrosts succes i Skagen. Kulturdirektøren vil gerne holdes underrettet om Bifrosts aktiviteter og vil også gerne åbne udstillingen i Silkeborg ( 5/5-2016), hvis Bertel Haarder ikke kan!

 

 

 

3.      Fondsansøgninger. 

a.       Hvad gik galt (hvis noget) ved ansøgningen til Smukfest. Evaluering.

 

Per K. fortæller, at vores ansøgning til Smuk Fonden, der blev sendt via Mette Lyngholms

computer , er blevet væk hos Smuk Fonden. (Senere har jeg fået en mail fra Per K., hvor Smuk Fonden beder om navne på kontaktpersoner på de forskellige projekter, som har ansøgt om midler, så måske vi alligevel stadig har en chance. Det håber vi, ellers må vi søge igen til december! )

 

b.      Ansøgninger i forberedelse

 

Bruno deler et papir rundt med et skema med  5 fonde, hvor man kan ansøge om midler

til Pers bog.  Bruno, der har stor erfaring i at skrive ansøgninger, tilbyder at lave en

på vegne af Pers bog projekt, som kan sendes til samtlige fonde.

 

 

 

4.      Partnerskabssamarbejde med virksomheder. Oplæg ved Stig

 

Stig  foreslår, at Bifrost laver en udstillingspakke med f.eks. 30 billeder, som Støttekredsen så forsøger at leje ud til firmaer for 5000 kr. for et halvt år.Det vil være en måde, hvor på firmaer kan styrke deres sociale profil og samtidigt få kunst på deres vægge. Bifrost skal så lave et katalog med billederne, hvor også kunstnernes CV er indgår, og hvor der står lidt om skolen.

Per K. mener, at vi måske kan få en fra JOBCENTRET til at arbejde for vores forening et par timer om ugen.  Det kunne så være hans/hendes opgave at opsøge firmaer, lave kontrakter, indkassere penge og levere udstillinger.

Mai fortæller lidt om Bifrosts erfaringer med bla. udstillingerne på Axacon.

Per, Jes og Stig arbejder videre med dette projekt.

 

 

 

 

5.      Andre initiativer til fundraising

 

Hvis den nuværende ansøgning til Smuk fest falder negativt ud, søges igen til efteråret.

 

 

6.      Evt.

Vi  diskuterer,  hvor mange medlemmer der er i vores forening. Der er 77 medlemmer, der har betalt kontingent, og vi har fået lovning på yderligere 33 nye medlemmer, som Jonna har skaffet i Skagen.  Jonna har modtaget  deres  betaling i kontanter. Vi har 5 medlemmer, der har betalt, men som vi mangler adresser på.

Jes og Stig vil se på det problem.

 

Mai  fortæller, at Bifrost er nomineret til  AFTENSKOLERNES HANDICAP PRIS 2015

og deler et papir rundt med information.

Michael Kull har indstillet Bifrost til prisen.

(Jeg kan nu her fortælle, at Bifrost fik prisen i Tivoli Friheden i Aarhus i fredags.

Per og Lisbeth L. og Mathias modtog prisen på skolens vegne.

Med prisen fulgte blomster, en statuette og 2000 kr.)

 

Mødet slut kl 11,15.