Referat fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

 

Tid:               Mandag  d. 08. februar 2016  kl. 10,00 - 12,00

Sted.              FOF lokaler

 

 

Dagsorden  

 

 

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 
Jorcks  ansøgningen.

Afslag
 

Drøftelse af “the pony” udarbejdelse af tekster. Orientering til bestyrelsen. 

Træffer ikke afgørelse endnu. Der er risiko for, at projektet er meget større end Bifrost kan bære.
 

Ambassadører for støttekredsen. Det videre forløb

Vi fortsætter jagten på en ambassadør.

Jonna, Jacob Hausgaard, Ole Thestrup, Lars Morell. Bruno har sagen.
 

Nye ansøgninger til fonde og lignende i forbindelse med bogprojektet.

Der ligger ikke ansøgninger i øjeblikket.

 
Generalforsamling, dagsorden, bestyrelsesvalg og indhold i formandsberetning.

Vi gennemgik forløbet af generalforsamlingen.
 

Registreringen, praktik, flex. 

Per anmodes om at fortsætte proceduren med flex-ansættelse.

 
Datoer for møder.
 

Evt.
 

Intet.