Referat fra Bestyrelsesmøde 3. juni 2019

Dagsorden til bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen BIFROST
Mandag den 3. juni, 2019 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

01. Godkendelse af dagsordenen
Herunder eventuelle bemærkninger til referat af mødet mandag den 8. april, 2019
Referat godkendt

02. Nyt fra kassereren – Anne-Lise – opdatering på:
Oprettelse af konto hos FOF der oprettes indtil videre en konto hos FOF
Overdragelse fra Jes Nicolaisen (saldo) Saldo ca. 80.000 kr.
Mulighed for præsentation af kontoudskrift - ved hvert bestyrelsesmøde? Annelise undersøger dette hos Pia.
Mulighed for præsentation af opdateret medlemsliste – ved hvert bestyrelsesmøde?
Oplæg til, hvordan vi nemmest muligt får indbetalt kontingent fra medlemmerne. Ved general forsamlingen tjekkes om medlemmerne har betalt. Andre muligheder er indtil videre for dyre.
Paragraf 18 midler fra Randers Kommune – Bent udleverer materiale til hele bestyrelsen
Vi har fået afslag for 2. år i træk fra Paragraf 18 midler. Bent vil prøve, at undersøge om der findes en grund hertil.
03. Arbejdet som frivilligt bestyrelsesmedlem – Bent orienterer
Orientering om det at være frivilligt bestyrelsesmedlem – udleveres til hele bestyrelsen
Støttekredsens vedtægter og forretningsorden – udleveres til hele bestyrelsen Evt. ændringer i vedtægterne overvejes inden næste generalforsamling.
Medlemslisten (den seneste opdatering) – udleveres til hele bestyrelsen Mange medlemmer glemmer at betale de 100 kr. om året ,det koster at være medlem af Støttekredsen

04. Oversigt over tidligere ansøgte fonde, loger, klubber og firmaer
Bent orienterer og udleverer oversigten – til hele bestyrelsen
Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at fremkomme med deres forslag til ansøgningsmuligheder
og disse tilføjes listen (af Bent)

05. Strategi for udfærdigelsen af vores kommende ansøgninger
Hvad skal der søges til – helt konkret? Knud Erik efterlyser igen gode ideer til nye og spændene tiltag.
Hvor meget skal der søges til hvert enkelt formål?
Hvordan formulerer vi os – så vi ikke sender ansøgninger af sted med samme formulering?

06. Kunstskolens ønsker til aktiviteter – opdatering og pris – samt kontaktperson til hvert punkt.

Tur til Skagen i juli/august, 2019 – ca. pris? – kontaktperson? - (planlægger af turen)
Tur til Grenå (Bavnehøj Mølle) i september, 2019 – ca. pris? – kontaktperson? (planlægger af turen)
Ønske om 3 ekstra skillevægge – ca. pris? – kontaktperson?
Støtte til udstilling i Paris i efteråret 2019 – ca. pris? – kontaktperson?
Festmiddag i Remisen (2020) med taler, musik, mad og drikke – ca. pris? – kontaktpersoner?
Gallamiddag (2020) for gamle og nuværende elever og venner af huset – ca. pris? – kontaktpersoner?
Leje af Remisen (2020) i 3 dage – ca. pris? – kontaktperson?
Forplejning ved fernisering (2020) – ca. pris? – kontaktperson?
Produktion af BIFROST T-shirts (2020) – ca. pris? – kontaktperson?
En ny folder/jubilæumsskrift (2020) – ca. pris? – kontaktperson?
Eventuel annoncering (2020) – ca. pris? – kontaktperson?

Se Bents rundsendte opdaterede liste :)

07. Eventuelt nyt – fra alle bestyrelsesmedlemmer
Alle er velkomne med input, ønsker og tanker

08. Eventuelt


Næste møde er d. 19 august kl. 10.00Referent: Lisbeth