Referat fra Bestyrelsesmøde 20. august 2018

         Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

                  Mandag den 20. august, 2018 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

 

Godkendelse af dagsordenen

Herunder eventuelle bemærkninger til referatet fra mødet den 11. juni, 2018 Godkendt
 

Nyt fra kassereren (Jes)

Antal medlemmer pr. 20.8.2018 39 betalende. 27 får en venlig reminder

Kassebeholdning Ca. 50.000 kr.

Udeståender

Fremtidige betalinger – til diverse udstillinger (Lisbeth) 2 x 7000 + 1600 kr. for leje af Filosofgangen, Odense

Et budget (hvis muligt) – baseret på det vi ved pr. 20.8.2018
 

Nyt fra sekretæren (Lisbeth)

Brochuren (korrektur) UDVIKLINGSHÆMMEDE  staves  korrekt  (og Annelise adresse ved næste optryk)

Udstillinger:

Hvilke udstillinger deltager Bifrost i – lige nu? Vandreudstillingen Nordic Outsider Craft exhibiton som kommer til Odense 18/3 -31/3 2019 (Kenneth og Gurli)

Hvilke udstillinger er det planlagt, at vi deltager i – i tiden, der kommer? Outsider Art Fair i Paris   ( Torben, Mathias, Kenneth)

Hvilke beløb er der betalt? 7000 kr. til Filosofgangen. 11.250 til Paris. Her har Michael Kull lovet at betale halvdelen

Hvilke beløb skal der betales for de kommende udstillinger, vi deltager i? 2 x 7000 + 1600 kr.

Hvornår forfalder beløbene? Januar og marts

Toyota-Fonden – status på udviklingen? Per vil gerne fortsat gerne forsøge at skaffe penge til bogen. Måske kan Knud Erik hjælpe.  Dette er  udenfor Støttekredsen regi.

iPads og den nødvendige dokumentation – hvor langt er vi? Tidshorisont? Vi er tæt på at få afsendt dokumentationen for indkøbet af de 8 Ipads
 

Nyt fra fundraiseren (Bruno)

Hjemmesiden – status  Referater er opdateret. Per skal opdatere Bifrosts nyhedsbreve.

”En kvart million kroner til gode begivenheder” – er der lignende projekter ”på bedding”? Det kunne være til Bifrosts 25 års jubilæum

Andre muligheder for lokal støtte til Bifrost?
 

Nyt fra Anne-Lise

Fremtidige opgaver i bestyrelsen, evt. noget med frivillighed? Anne-Lise er med på at promovere skolen. Lærerne må gerne komme med gode ideer.
 

Nyt fra Claus

Hvordan gør vi Bifrost mere kendt? – tanker og ideer (udstilling i logerne?) Logen Navitas som gav 5000 kr. til elevudstillingen og vil på et tidspunkt gerne have en udstilling. Måske en ide for andre loger.

Claus er snart auktionarius i en lokal politisk organisation. Her donerer Bifrost et billede af Per Hede, så samtalen kan drejes ind på Bifrost
 

Nyt fra fundraiseren (Knud Erik)

Oplysning om allerede hjemsøgte midler

Information om ansøgninger under behandling. Der er ingen penge på vej. En del afslag og de fonde hvor der kunne være mulighed, er der allerede kommet penge fra andre fonde

Ibrugtagning af de 8 iPads – pressedækning. Knud Erik har lavet en artikel om projektet og når tegneserietegner Peter Pedersen kommer i september arbejdes videre med yderligere pressedækning.

Tur til Asger Jorn museet i Silkeborg – fondsansøgning? afslag fra Sparrekassen
og afhængig af den aktuelle/fremtidige økonomi?
Kopi til Jes af de fondsbevillinger, du har ”fået hjem”

 

Hvad skal der søges fondsmidler til?

Der aftales et møde mellem Lisbeth, Knud-Erik og Bent – hvor vi ud fra

lærernes/elevernes ønsker, finder ud af, hvad der skal søges midler til.

Der skal arbejdes langsigtet og allerede nu søges for 2019 og 2020.

 

Der skal søges penge til bussen til Skagens turen 14 september 2018.

Penge til at finansiere udgifter for udstillingen i Odense 2019 og en tur for hele skolen til Odense i 2019. Knud Erik og Lisbeth holder møde på Bifrost i uge 35 om detaljerne.

 
 

Eventuelt

Udstilling af BIFROST kunst i Enghøj Kirke i perioden 5.8. – 19.8.2018

Velfærdsmarked på Laksetorvet den 16.8.2018 – Bifrost deltager 

Der er aftalt følgende møder – resten af året: 22.10.2018 og 10.12.2018

 

 

Vel mødt!

 

Bent Lunø

 

Referent:  Lisbeth