Referat fra Bestyrelsesmøde 8. april 2019

Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen BIFROST
Mandag den 8. april, 2019 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF
01. Godkendelse af dagsordenen
Herunder eventuelle bemærkninger til referat af mødet mandag den 4. februar, 2019 Godkendt

02. Konstituering af bestyrelsen
Formand, kasserer og sekretær Formand: Bent, kasserer: Annelise, sekretær: Lisbeth

03. Evaluering af generalforsamlingen 14.3.2019
Er der noget vi skal gøre anderledes næste gang? Stor fordel af generalforsamlingen afholdes på FOF
Ville det være en god ide, at deltagerne blev krydset af hos kassereren inden generalforsamlingen?
(så vi sikrer os, at deltagerne er medlemmer af Støttekredsen) En god ide at alle gøres opmærksomme på, at huske at indbetale kontingent når der indkaldes til generalforsamling. Automatisk betaling undersøges. Vil det være for dyrt. Måske er mobile pay en mulighed

04. Opsætning af skillerum i malersalen
Afregning af vores tilskud på 10.000 kr. Alle er meget glade for de nye opslagstavler i store sal

05. Eventuelt nyt – fra alle bestyrelsesmedlemmerne
Claus ønsker at få Kenneth ind på Randers Kunstmuseum.

06. Evaluering af udstillingen på Filosoffen, Odense – og busturen.
Vi er meget positive, da vi aldrig før har fået så meget PR på en udstilling, Både lokalt og landsdækkende. Meget positivt for forståelsen/ udbredelsen af Outsider kunst og for kendskabet til Bifrost. Mange besøgende: 70 - 100 hver dag Ligeledes positiv stemning omkring busturen
07. Den årlige tur til Skagen – dato og program?
Endnu ikke fastlagt. støttekredsen informeres så snart vi ved noget

08. Opdatering af Kunstskolens ønsker for jubilæumsfesten i 2020
Hvad skal der foregå ved 25-års jubilæet? Festdag i Remisen med taler, musik, mad og drikke. Udstilling i hele FOF hus, gallamiddag for gamle og nuværende elever og venner af huset
Hvilke ønsker er der, som der skal søges fondsmidler til? leje af Remisen i tre dage, forplejning ved fernisering, produktion af Bifrost T- shirts, en ny folder/jubilæumsskrift, evt. annoncering, musik
Fest og festmiddag – hvem skal inviteres med?
o.s.v.

09. Nedsættelse af et ”25-års jubilæumsudvalg”?
Det kunne være godt, at der ved hvert af de kommende bestyrelsesmøder kunne ”sættes
checktegn” ved nogle af de mange aktiviteter, der skal finde sted i 2020. Allerførst kunne
det være fint med et (foreløbigt) program for dagen. Et jubilæumsudvalg nedsættes evt. senere