Referat fra Bestyrelsesmøde 13. november 2015

Referat af bestyrelsesmødet i Støttekredsen for FOFs kunstskole Bifrost, mandag den 30/11 – 2015 kl.10.00

Tilstede : Stig, Claus, Bruno, Jes, Bent og Mai. Per K. meldte afbud.

Dagordnen blev godkendt.

Vi har fået afslag fra Velux Fonden.
Vores ansøgningen passede ikke lige ind i Velux Fondens regi.

Måske det havde været lettere at komme i betragtning, hvis vi havde søgt 500.00!

Oplæg fra Stig og Jes om udlejning af Bifrost kunst til virksomheder.

Jes har lavet en sponsoraftale på to sider, som bliver delt rundt.

Bifrost skal lave 2 -3 sæt udstillinger med 12 og 24 billeder i hver pakke.

Billederne skal have nogenlunde ens formater og pakkes i kasser med

tilhørende mappe med de udstillende kunstneres CV.

Bifrost skal fotografere alle værkerne.

Der skal være fotos af værkerne i mapperne.

Vi diskuterer, hvad det skal koste for et firma at låne en udstillingspakke fra Bifrost.

Claus og Mai har den erfaring, at det er svært at få folk til at betale for at have en udstilling hængende, da der er så mange, som maler i dag.

Derefter er vi nået til at se på The Ponys projekt : magasin om Støttekredsen for Bifrost.

Stig og Mai har besøgt Henrik Nielsen på reklame bureauet i Aarhus 22/10

Der bliver delt et notat rundt.

Henrik Nielsen vil gratis udarbejde layouts. Støttekredsen skal betale for at få

magasinet trykt.

Bifrost har afleveret en masse forslag til bogstaver til et logo, som Henrik Nielsen

allerede arbejder med.

Magasinet skal være i A3 og på mindst 16 sider og trykkes i 8.000 eks.

Det er dyrt at trykke magasinet, og ingen tror, vi har brug for så mange eks.

Mai foreslår, at layoutet bliver lavet sådan, at vi selv kan trykke magasinet på

FOFs nyanskaffede , avancerede kopimaskine i de eks., vi har brug for.

Der er enighed, om at det er en god ide, da vi er en nystiftet " fattig " forening,

som derfor skal prøve at få mest muligt ud af de penge, vi har til rådighed.

Der skal være firmareklamer i magasinet.

Henrik Nielsen mener, vi skal kigge ud over Randers området og kontakte store firmaer.

Der skal laves tekster til magasinet om Bifrost og om Støttekredsen.

Stig og Mai skal have nyt møde med Henrik Nielsen i nærmeste fremtid.

Partnerskabssamarbejder med virksomheder.

Per K., som har kontakt til Randers FC. er desværre fraværende,

men har ringet og sagt, at han har kontakt med en ledig bogholder,

som mangler arbejde. Kan vi bruge ham?

Mai har talt med kollegerne på Bifrost, som takker nej, da vi ikke mener,

vi har arbejde nok til seriøst at beskæftige en bogholder.

Ambassadører for støttekredsen for Bifrost. Oplæg fra Bruno.

Vi snakker om, hvordan vi kan bruge kendte mennesker og Bifrosts venner.

Vi skal have fat i Jonna. Hun ligger inde med ca. 20 navne på nye medlemmer / kontingent

betalinger fra Skagen, som hun har indsamlet.

Nye ansøgninger til fonde ang. Pers bog projekt.

Vi har fået 20.000 fra Thage W. Nielsen og 10.000 fra Toyota Fonden ind til nu.

Vi diskuterer nye ansøgninger.

 

Næste møde, mandag den 8. februar 2016 kl. 10.00 hos FOF.

( indkaldelse til generalforsamling, kontingent betaling 2016,nyhedsbrev til medlemmer )

Vi beslutter, at den ordinære generalforsamling skal ligge enten den 10/3 eller 17/3.

Mai har fået et lokale 17/3. Der var ikke et lokale, som var stort nok den 10/3

Ordinær generalforsamling bliver derfor, torsdag den 17. marts 2016. kl. 19.00 .21.00

I Fritidscentret i Vestergade i Lokale 8.( 1. sal ), som har plads til 50 personer.

Der er elevator på bagsiden af bygningen. Man kan køre ind ved Perron 4.

Referat : Mai.