Referat fra Bestyrelsesmøde den 10. april 2015

Referat fra 1. Bestyrelsesmøde i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost.

 

Fredag d.  10. april 2015.

 

 

Dagsorden

 

1.      Konstituering,

a.       valg af formand og

Stig Hedegaard Kristensen blev valgt

b.      valg af kasserer

Jes Nicolaisen blev valgt.

Bruno Nørdam ansvarlig for foreningens del af Bifrosts hjemmeside.

 

2.      Vedtagelse af en forretningsorden.

Efter forskellige rettelser blev forretningsordnen vedtaget.

Åbenhed: referater af bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden. Lukkede dagsordenspunkter f.eks. forberedelse af fondsansøgninger er dog ikke offentlige. 

Medlemmer må overvære bestyrelsesmøder, men må ikke deltage i forhandlingerne.

Et par madlemmer har nævnt, at ordene ”Kunstskole for udviklingshæmmede”  burde indgå i navnet.  Det er et generalforsamlings anliggende, som man må tage op til næste generalforsamling i 2016.

3.      Gennemgang af medlemsliste.

Medlemslisten blev gennemgået. 2 registrerede medlemmer har ikke indbetalt bidrag. Bankkonto stemmer med saldo 4.300 kr.

 

4.      Forberedelse af ansøgninger til fonde og legater.

Per K. Rasmussen forbereder ansøgninger til Smuk Festival fonden, og undersøger samarbejde med forskellige virksomheder i Randers.

Der blev drøftet et løst budget, hvorefter der er nødvendige aktiviteter i Bifrost til ca. 10.000 kr., som skal skaffes i 2015.  Endvidere påbegyndes ansøgninger om midler til at finansiere en bog  af Per Jensen om Bifrost. Der er nævnt forskellige Bifrost aktiviteter i 15 og 16.

Mål for indsamling af støtte i 2015 og 2016 er 500.000 kr.

 

5.      Evt.

Per Jensen redegjorde for rejsen til Japan, og for den støtte, Bifrost nyder der.

Endvidere redegjorde han for bogprojektet. De samlede udgifter bille være ca. 300.000 kr. Bestyrelsen gennemgik forskellige muligheder for at rejse midler hertil.