Referat fra Bestyrelsesmøde den 15. juni 2015

Referat  af bestyrelsesmøde i  Støttekredsen for Bifrost, mandag den 15/6 – 2015 kl.10.00

Til stede :  Stig, Jes,  Bruno og Mai.

 

Jes har oprettet en ny konto til Støttekredsen for Bifrost i Sparekassen Kronjylland.

Konto nr. 0000185426  Reg. Nr. 9335

Støttekredsen har nu lige ved 75 medlemmer, 4 mangler stadig at betale medlemskontingent.

Bruno har sendt billeder rundt fra jubilæet 28/5. Han mangler e-mail adresser på flere medlemmer.

Vi vil for fremtiden opfordre folk, der vil give gaver til Bifrost f.eks blomster, vin osv. til i stedet at

indbetale et  gavebeløb til Støttekredsens konto.

Artikel om Bifrosts jubilæum blev bragt i Din Avis i sidste uge. Her blev Randers FC s støtte også nævnt.

Alle er enige om, at det var et meget vellykket jubilæumsarrangement.

Lærerne på Bifrost er meget taknemmelige over Støttekredsens store bidrag til jubilæet.

Vi kan virkelig mærke Jeres hjælp. Det føles som medvind på cykelstien!!!   1000 Tak for det.

 

Per K. og Mette Lyngholm har sendt ansøgning om 50.000 kr. til udstillingen på Silkeborg Bad

af sted til SmukFonden sidst i maj. Hvis vi er heldige at få pengene, uddeles de fra festivalens

scene i august.

Udstillingen på KunstCentret Silkeborg Bad er en censureret udstilling.

Udstillingen har fernisering 5. maj 2016. Vi vil høre om kulturministeren vil åbne udstillingen.

Kronprinsesse Mary kan ikke komme.

Bjørn Nørgaard, Bjarke Regn Svendsen og museums direktør, Iben From, er censorer.

Der deltager to gæste udstillere fra henholdsvis Japan og USA.

Resten af de indsendte værker kommer fra 4 skoler for udviklingshæmmede i Danmark :

Kunstskolen i København, Bifrost i Randers, Snurretoppen i Horsens og Lysbro Kunst i Silkeborg.

Der udgives et katalog på 100 sider i forbindelse med udstillingen.

Vores store drøm er, at Pers bog kan udkomme i forbindelse med udstillingen i Silkeborg.

Per har sendt et buget og en projektbeskrivelse, som alle på mødet får.

Vi snakker fonde/ legathåndbogen.  Mayofonden, Veluxfonden, Trygfonden, Lego

og Salling bliver nævnt.  Bruno og Jes vil se på fonde.

Stig foreslår, at næste møde kommer til at handle om fonde og ansøgning af penge til Pers bog.

 

Mai fortæller om Bifrosts næste udstilling, som har fernisering, fredag den 31. juli på

Skagen Odde Naturcenter i Skagen, også kaldet Utzonhuset i Skagen.

Bifrost får lavet 300 nye krus, som skal sælges i forbindelse med udstillingen.

Vi bliver enige om, at overskuddet skal tilfalde Støttekredsen for Bifrost.

Bifrost har hyret en bus, som kører alle til Skagen Kl.8.00 den 31. juli.

Infobrev om Skagensturen vil blive sendt ud til medlemmerne i  Støttekredsens bestyrelse.

 

Næste gang vi ses bliver på veterantogsturen  på fredag den 19. juni.

Særtoget afgår fra holdepladsen ved havnen i Mariager kl. ca.10.05

Vi er i Handest ca. kl. 11.00 og tilbage i Mariager igen ca. kl. 12.00

Der serveres kaffe, kage og chokolade i toget.  Vi spiser frokost kl.12.30

på Hotel Postgaarden i Mariager. Håber, på godt vejr!

Bent Lundø, Anders far, er foreslået som forældrerepræsentant  i bestyrelsen.

Vi kan måske få en snak med ham i toget.

 

Bruno vil gerne have, at alle i bestyrelsen skriver 3-4 linjer om sig selv til hjemmesiden.

De næste tre bestyrelsesmøder i Støttekredsen for Bifrost bliver :

Fredag den 14. august  kl.10.00 Hos FOF

Mandag den 5. oktober kl. 10.00 Hos FOF

Mandag den 30. november kl.10.00 Hos FOF

God Sommer !     Referat : Mai.