Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling i Støttekredsen for Bifrost 2. marts 2022

1. Lisbeth Langkjær valgt som dirigent. Lisbeth Thingholm som referent.
2. Claus Ørsted bød velkommen og overtog ligeledes formandens beretning, da Bent Olesen ikke kunne deltage pga. Corona. Det var en kort beretning, da det ikke er længe siden vi holdt sidste generalforsamling. Støttekredsen har holdt 2 møder siden, hvor det bl.a. blev besluttet at donere et
3. 65 tommer TV og rullevogn til undervisningsbrug på Bifrost.
4. Anne-Lise Andersen gennemgik regnskabet, hvor der ikke havde været hverken de store udgifter eller indtægter. Der 69.000 på kontoen. Regnskabet blev godkendt.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. endnu et år.
7. Anne-Lise Andersen takkede af som kasserer. Jes Nicolaisen overtager hendes post.
8. Tage Overgaard og Ole Pedersen valgt som suppleanter.
9. Anne- Lise Andersen valgt som intern revisor.
10. Hans Ørsted valgt som revisor suppleant.
11. Herefter viste Lisbeth Thingholm billeder fra det sidste halvår på Bifrost. Derefter var der lodtrækning hvor det var kunstnere Bente Wadsbachs, Gurli Margrethe Hansens og Astrid Nielsens billeder man kunne være så heldig at få med hjem. Aftenen sluttedes af med hyggesnak og det sidste kage og kaffe.