Mødereferat generalforsamling 19. marts 2015

Referat af stiftende generalforsamling for ”Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost”, Randers.

 

Torsdag d. 19 marts kl. 19,00.Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers C

 

Dagsorden

 

1.      Velkomst

Mai Kier bød velkommen

 

2.      Valg af dirigent

Jes Nicolaisen blev valgt.

 

3.      Kort orientering om Bifrost og formålet med at stifte ”Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost.”

Mai Kier gav en kortbeskrivelse for bevæggrunden til at etablere en støttekreds for kunstskolen.

 

4.      Forelæggelse og vedtagelse af formål for ” Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost”.

Stig Hedegaard Kristensen forelagde det udkast til formålsparagraf, som en arbejdsgruppe havde udarbejdet. Formålsparagraffen blev vedtaget.

 

5.      Forelæggelse og vedtagelse af vedtægter for ” Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost”.

Stig Hedegaard Kristensen forelagde det udkast til vedtægter, som en arbejdsgruppe havde udarbejdet. Hver enkelt paragrafblev gennemgået og der blev foretaget enkelte ændringer. Vedtægterne, som de derefter forelå, blev enstemmigt vedtaget.

 

6.      Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.

Valgt til bestyrelsen:

Claus Ørsted

Per K Rasmussen

Bruno Nørdam

Stig Hedegaard Kristensen

Jes Nicolaisen

 

Suppleanter:

Pia Asvig Iversen

Lisbeth Hansen

 

Interne revisorer :

Anne-Lise Andersen

Thomas Lyngholm.

 

7.      Eventuelt.

Der var ikke noget at drøfte under dette punkt. Jes Nicolaisen hævede derefter den stiftende generalforsamling. Der var stor applaus og begejstring over initiativet til at stifte støttekredsen. Vedtægterne er en del af dette referat. Se nedenfor 
Referat af stiftende generalforsamling for ”Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost”, Randers.

 

Torsdag d. 19 marts kl. 19,00.Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers C

 

Dagsorden

 

1.      Velkomst

Mai Kier bød velkommen

 

2.      Valg af dirigent

Jes Nicolaisen blev valgt.

 

3.      Kort orientering om Bifrost og formålet med at stifte ”Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost.”

Mai Kier gav en kortbeskrivelse for bevæggrunden til at etablere en støttekreds for kunstskolen.

 

4.      Forelæggelse og vedtagelse af formål for ” Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost”.

Stig Hedegaard Kristensen forelagde det udkast til formålsparagraf, som en arbejdsgruppe havde udarbejdet. Formålsparagraffen blev vedtaget.

 

5.      Forelæggelse og vedtagelse af vedtægter for ” Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost”.

Stig Hedegaard Kristensen forelagde det udkast til vedtægter, som en arbejdsgruppe havde udarbejdet. Hver enkelt paragrafblev gennemgået og der blev foretaget enkelte ændringer. Vedtægterne, som de derefter forelå, blev enstemmigt vedtaget.

 

6.      Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.

Valgt til bestyrelsen:

Claus Ørsted

Per K Rasmussen

Bruno Nørdam

Stig Hedegaard Kristensen

Jes Nicolaisen

 

Suppleanter:

Pia Asvig Iversen

Lisbeth Hansen

 

Interne revisorer :

Anne-Lise Andersen

Thomas Lyngholm.

 

7.      Eventuelt.

Der var ikke noget at drøfte under dette punkt. Jes Nicolaisen hævede derefter den stiftende generalforsamling. Der var stor applaus og begejstring over initiativet til at stifte støttekredsen. Vedtægterne er en del af dette referat. Se nedenfor