Referat fra Bestyrelsesmøde 22.oktober.2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen BIFROST
Mandag den 22. oktober, 2018 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

Tilstede: Bruno, Conny, Annelise, Knud Erik, Claus, Bent , Lisbeth

01. Dagsorden godkendt.

02. Nyt fra kassereren – Jes
Antal betalende medlemmer – 39 hvor mange mangler at betale? 29
Kassebeholdning 43.000 ( -10.000 Toyota fonden)
Udeståender
Fremtidige betalinger – til udstillinger etc. 7000,- til Filosofgangen 1. januar 2019. Beholdningen er så på 26.000,-

03. Nyt fra sekretæren – Lisbeth
Hvad er der sket – siden sidste møde? Udstillingen på messen i Paris har været en succes. Kenneth har solgt til et museum i Holland. Torben har solgt et hus. Mathias´ edderkop er reserveret
Kontakten til Copenhagen Outsider Art Gallery er meget positiv og de har allerede bedt om flere værker de gerne vil have over.
Julemarked d. 23 - 24 november. kl. 11 - 17. Bent kommer fredag . Annelise, Knud Erik og Conny deles om lørdagen

04. Nyt fra Knud Erik
Hvilke fonde er der søgt? Knud Erik har søgt 6 fonde om støtte til en kunstudflugt til Odense i forbindelse med Bifrost elevers deltagelse i Nordic Outsider Craft Exhibiton som afholdes på Filosoffen
Hvornår bliver det oplyst, om vi er kommet i betragtning? Inden årsskiftet
Er der planer om at søge flere fonde pt.? Snart skal der søges til jubilæums udstillingen 2020.
Knud Erik efterlyser noget mere konkret at søge til end ture.
Bent bearbejder lokale loger og klubber med henblik på at søge penge

05. Nyt fra Bruno
Bruno ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Connie Nielsen er 1. suppleant – og vi undersøger, om hun kan komme til mødet. Conny Hansen er nyt medlem af bestyrelsen.( Lisbeth Hansen er således nu 1. suppleant) Annelise og Conny deles om Brunos opgaver.


06. Eventuelt nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

07. Eventuelt
Næste møde: 10.12.2018 – lad os aftale møder for første halvår 2019 (husk kalender)
Møder første halvår i 2019: 4. februar, 8. april, 3 juni.

Generalforsamlingen i Fritidscenteret lokale 8 er torsdag d. 14 marts 2019 kl. 19. Lisbeth reserverer lokalet


Lisbeth Thingholm