Referat fra Bestyrelsesmøde 10. december 2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen BIFROST
Mandag den 10. december, 2018 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

Tilstede: Claus, Bent, Conny, Knud Erik, Anne lise, Jes, Lisbeth

01. Godkendelse af dagsordenen
Herunder eventuelle bemærkninger til referat af mødet den 22. oktober, 2018 - Godkendt

02. Nyt fra kassereren – Jes
Status på antal medlemmer 38 betalende medlemmer. Resten kontaktes i 2019
Kassebeholdning 69.000 kr. ( + 10.000 kr. fra Toyota fonden - Pers bog)
Fremtidige betalinger – til udstillinger etc. 7000 kr. til Filosoffen

03. Nyt fra sekretæren – Lisbeth
Noget nyt siden sidste møde?
Det er besluttet at Judith holder til årsskiftet, da hun er blevet meget træt på det sidste
Mikela er ny praktikant. Peter P. har været gæstelærer i en uge i november, og det medførte bl.a. at der på Ipads blev der lavet sjove nye julepostkort. Ligeledes havde Søren ( tidligere teatermaler) en uge som gæstelærer hvor der blev arbejdet med nye materialer og rumlige genstande. Eleverne er meget positive overfor de 2 "nye herrer"
Julemarkedet var igen i år et hyggeligt og positivt arrangement. (Dog blev der ikke solgt helt så meget som sidste år. )

04. Nyt fra Knud Erik
Opdatering på fondsansøgninger.
Knud Erik har søgt 5 fonde om turen til Odense, som endnu ikke har svaret. Da pengene allerede er i hus, tager vi stilling til "problemet" hvis der opnås yderligere støtte.
Forslag fra Lisbeth om at søge penge til rumdelere/opslagstavler. Der arbejdes videre på dette projekt.
Derudover hjælper Knud Erik Per med at søge penge til hans bog om Bifrost.

05. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bent har søgt 5000 kr. fra Jysk Børneforsorg.

06. Eventuelt
Møder i 1. halvår af 2019:
Mandag 04.02.2019
Torsdag 14.03.2019 – generalforsamling
Mandag 08.04.2019

Referent : Lisbeth