Referat fra Bestyrelsesmøde 25. november 2019

Referant til bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen BIFROST
Mandag den 25. november, 2019 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

01. Godkendelse af dagsordenen
a. Herunder eventuelle bemærkninger til referatet af mødet mandag den 21. oktober, 2019 Referat godkendt. Ingen bemærkninger

02. Nyt fra kassereren Anne-Lise
a. Opdatering på kommende indtægter og udgifter samt orientering om kassebeholdning 11 nye medlemmer har nu yderlige betalt, så i alt ca. 50 betalende medlemmer. 5000 kr. fra Lions Club Gudenå ( overrakt på Elvis Manison til alle tiders elevudstilling 25 års jubilæum. Spar Nord har sendt 1000 kr. og Hammershøj busser 500 kr. I alt på kontoen pt. 77.975 kr.

03. Orientering fra formanden – Bent
a. Siden sidst – orientering om lokale ansøgninger (Loger, klubber, samarbejdspartnere etc.) Der er søgt 18 -19 steder. Ved mindre beløb takkes på Facebook.

04. Nyt fra fundraiser – Knud Erik
a. Oplæg fra BIFROST med det motiv, som der skal være på T-shirten. Lærergruppen har besluttet at Mathias Iversen er kunstneren der skal på jubilæums T - shirten.
b. Conny har indhentet tilbud på T-shirts (alternativt tilbud)
c. Knud Eriks tilbud sammenlignes med Connys’ Der er enighed om at vælge Knud Eriks kontakt. Til næste møde d. 27. januar vises oplæg fra Mathias´, formodentlig uden årstal, blot med kunstskolen Bifrost som tekst

05. Status på Pers bog
a. På sidste møde blev det besluttet at søge midler til bogudgivelsen ved Grundfos
b. Hvordan skrider arbejdet frem – og når vi det, inden jubilæet? (Knud Erik) Mai har spurgt Grundfos direkte og svaret er, at Støttekredsen skal søge penge til Pers bog. Bogen koster 123.000 kr. Fra det beløb kan trækkes 10.000,- fra Toyota Fonden, 7500,- fra Tage W og 10.000 kr. fra Støttekredsen. Der er søgt om 95.700 kr. ved Grundfos. Der kan forventes svar om 2 -3 uger. Opnås ikke det fulde beløb ændrer Per bogens udformning således at udgift passer med indtægt.

06. Status på udsendelser til Støttekredsens medlemmer
a. Lisbeth Hansen har sendt en venlig rykker ud til medlemmerne om at huske at betale kontingent Se punkt 02 a. Lisbeth H. efterlyser en liste over medlemmer
b. Har det givet bonus og er der mulighed for automatisk opkrævning hvert år? (Anne-Lise) Forslag om mobilepay
c. Lisbeth Hansen udsender fremover nyhedsbreve og sætter referatet på hjemmesiden.

07. Eventuelt
a. Næste møde er aftalt til mandag den 27. januar, 2020 kl. 10.00 på FOF
b. Generalforsamlingen bliver mandag den 16. marts, 2020 – i egne lokaler
c. På generalforsamlingen aftales mødedatoerne for resten af første halvår af 2020Referent: Lisbeth T.