Referat fra Bestylsesmøde den 23. oktober 2017

Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost d. 23. oktober hos FOF. (Ref: Lisbeth)

1                           Dagsorden godkendt

2   a)                    Ca. det samme antal som ved sidste møde

     b)                     Lige under 50.000 kr.

     c)                    Evt. tilbagebetaling til Toyota Fonden tages op senere.

3   a)                    Modtaget  10.000,- kr. fra jubilæumsfonden for Grundfos A/S til Nolde turen

     b)                    Afslag fra Augustinus og Ole Birks Fond. Vi venter på at høre fra Nanny Jacobsens, TRYG og                               Hershspungs Fond .

     C)                    Knud Erik efterlyser bedre og mere målrettede projekter  at søge fonde på.

4    a)                   Paragraf 18 ansøgningen gav 8000 kr. fra Socialudvalget. Disse penge er ikke øremærkede.

      b)                   Der kan søges igen i feb. 2018. Der søges 9900 kr. Kriterierne strammes evt. op.

5    a)                   Per og Tetsuko er nok tilbage i slutningen af november. indtil da er Gyrd og Ralf vikarer.

      b)                   Ipads til undervisningsbrug. Vi holder et lærermøde hvor vi kommer det nærmere d. 3. nov.                                     Herefter kontakter Lisbeth Knud Erik.

      c)                   Skagenturen var en  succes. Bred enighed fra deltagerne.

      d)                   Planlægningen er så småt begyndt, men turen bliver først i foråret 2018

6    a)                   Der arbejdes på brochuren. Et prøveeksemplar skulle gerne være klar til julemarkedet. 50                              stk. printes på FOF.

7     a)                  Det hidtidige materiale omformuleres så det kan bruges i dag.

8      a                  Claus mener der er stor velvilje overfor Bifrost i de forskellige loger, så han arbejder videre                              på at skabe kontakter

        b)                 Lisbeth taler med Bente søster om Y´mens Club.

9     a)                  Støttekredsen stiller en stand op til julemarkedet på FOF d. 24.-25. november

        b)                 Bifrost laver en års kalender  som sælges til fordel for støttekredsen

        c)                 Næste møde i støttekredsen d. 4. december 10 -12 på FOF.

        d)                 Møder i foråret 2018: 5/2 og 9/4 og 11/6

        e)                 Støttekredsen bevilliger 1000 kr. til Erik Nørgaard Graversen film om bl.a. Bifrost og Kenneth

        f)                  Torsdag d. 15/3 er der generalforsamling i Støttekredsen kl. 19 i lokale 8 i Fritidscenteret.