Referat fra Bestyrelsesmøde den 21. august 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Støttekredsen for kunstskolen Bifrost - mandag d. 21 august 2017.

Til stede: Claus, Knud Erik, Jes, Bent , Bruno, Stig , Lisbeth

Dagsorden godkendt.

 
a. 59 har betalt
b. ca.30 mangler at betale
c. .  35.000 kr. hvoraf de 10.000 kr. er til Pers bog fra Toyota fonden (frist undersøges)

 
a. Bifrost er dækket godt ind under Per og Tetsukos fravær. Gyrd som er arkitekt og skolelærer-uddannet  deler med Merethe som underviser i keramik på FOF. Eleverne er begejstrede for dem begge. Per skulle være klar igen midt i september.               Tetsuko har orlov indtil 2018.
b. Elevudstillingen i Amtsavisens lokaler var en succes. Der var mange besøgende og salg for  ca. 10.000 kr.
Der har været mange lokale udstillinger i forbindelse med Randers ugen. Specielt Mathias har været meget aktiv med hele 3 udstillinger på en uge . Månens billede hos Claus, solo udstilling på Kaos ambassaden og på Censurfri med arbejdende værksted. Tina udstillede også på Censurfri og alle elever er repræsenteret på en flot udstilling i Skt. Mortens kirke.

Desuden har vi haft BDO tilsyn på Bifrost. Rapporten er kommet og den er meget positiv.

c. Der er planlagt tur til Skagen d. 15. september. Der vil være en egenbetaling på 150 kr. Det
resterende betaler Støttekredsen. Det blev besluttet at selv om fondene ikke giver noget, vil der blive en tur til Nolde museet i foråret 2018
d. Ikke noget nyt i forhold til " ønskelisten" men Münster er stadig er stadig på.
e. Der udvalgt 6 - 8 kunstnere til brochure. Disse skiftes ud med andre kunstnere efter en periode, sådan at ingen føler sig forbigået

 
a. Når Per er tilbage vil han sammen med Bruno (assisteret af Lisbeth) gå i gang med folderen.
b. der er søgt til Nolde turen hos følgende fonde: Tryg ( 4 mdr. ansøgningsbehandling) Augustinus ( svar ca 3 okt.) Ole Kirks fond (Afslag) Nanny Jocobsen fond og Jubilæumsfonden for Grundfos (ukendt svartidspunkt)

d. Der er søgt om 10.000 kr. ved alle

Legathåndbog til 1200 kr. indkøbes
c. Bruno tager omkring Frivilligværket  inden 1.9. 2017
a. Jes omformulerer/ ændrer hidtidige materiale vedr. kunstpakker  og partnerskab så det kan bruges i dag.
Lisbeth fortæller om hvad Bifrost har planer om for at få praktikanter: workshop på CSV eller på Bifrost. Gensidigt udstillingsprojekt. Opslag i Klub 85 om mulighed for praktik på Bifrost. Deltagelse i SAM festival.

Bentes søster holder miniforedrag om fuglekasseprojektet i Y´mens club i Randers. Måske en mulighed at søge dem om støtte til Bifrost projekter herefter. Claus har aftale om at fortælle i 5 loger, måske kunne man ligeledes høre dem om de var interesserede i at bidrage..

 

Den 24 - 25 nov. 2017 er det julemarked på Bifrost og FOF. Her kunne Støttekredsen evt. have en stand eller lignende.

 

Støttekredsen er meget interesserede i en års kalender med Bifrost billeder til at sælge.

 

Næste møder: Mandag d. 23.10.17 og mandag d. 4.12.2017
 

Referent: Lisbeth