Referat af Bestyrelsesmøde den 4. december 2017

Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

             Mandag den 4. december, 2017 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

 

Dagsorden:

 

Dagsordenen godkendt
 

Nyt fra kassereren (Jes)
Status på antal medlemmer: Nu 60 betalende
Kassebeholdning d.d. + oplysning om evt. ubetalte regninger: Lige under 60.000kr.
Tilbagebetaling af 10.000 kr. til Toyota Fonden? – ny vurdering. Lisbeth taler med Per
 

Nyt fra Knud Erik (fundraiser)
Indkomne midler: Grundfos Jubilæumsfond + Hertzsprungs Legat
Knud Erik præsenterer en ”løbende” liste over alle ansøgninger, der viser:
Navn på fonden  -   Hvad er der søgt til?  -  Hvor stort et beløb er der søgt?

Hvornår kan vi forvente en afgørelse?  -  Blev vi tilgodeset?  -  Med hvor meget?

Listen opdateres til bestyrelsesmøderne og præsenteres for bestyrelsen.

Bent præsenterer en god overskuelig liste, som giver et godt overblik over de forsk. ansøgninger mv. og som  løbende kan opdateres.                                                                                                                                                                                      

Nyt fra Bruno (fundraiser)
Paragraf 18 ansøgningen til Randers Kommune gav 8.000 kr. (skal med på listen)
I 2017 var ansøgningsfristen 10. februar, 2017 – med behandling i Socialudvalget

29. marts, 2017. Bruno forbereder allerede nu paragraf 18 ansøgningen til 2018,

så den er klar til indsendelse i januar, 2018. Bent hjælper gerne. ( Ny formulering og god begrundelse)
 

Nyt fra lærerne på Bifrost (Lisbeth T.)
a.   Lisbeth orienterer. Per er tilbage på Bifrost. Gyrd og Ralf kan stadig være vikarer. Julemarkedet var en stor succes, mange "nye" besøgende, eleverne solgte for over 12.000 kr. og Støttekredsen solgte bl.a. 28 kalendere.                                                                                                                                                                  Der arbejdes på at få nye elever i praktik på de ledige pladser der bliver på skolen i 2018

 

BIFROST brochuren (Bruno og Jes)
Førsteudgaven er leveret i 100 eksemplarer. Hvad skal der ændres i næste udgave? Jes ringer og taler med Hvids om de fejl der er i den nuværende brochure og evt. prisnedsættelse ( Det gav en mindre prisnedsættelse). Ændring brochuren tages op senere
Skal vi have noget om kunstpakker og partnerskab med i næste udgave? Til næste møde medbringer Lisbeth 10 stk. prints i A4 størrelse af malerier fra Bifrost, til at fremvise ved evt. besøg hos div. firmaer

 
Eventuelt nyt fra Claus om mulighed for at søge midler fra loger i Randers. Claus sørger for at sprede kendskabet til Bifrost i forskellige loger
 

Eventuelt – herunder:
Evaluering af julemarkedet på BIFROST fredag 24.11. og lørdag 25.11.2017. Næste gang skal støttekredsen evt. være i maler salen for ikke at blive overset

Kan vi sælge årskalenderne til eleverne på BIFROST for kostprisen? De sælges til eleverne for 60 kr. pr. stk.

                             Møderække 2018: - 5.2.2018 – 15.3.2018 (generalforsamling)  – 9.4.2018 – 11.6.2018 (Lokale 8 er                                        booket  fra kl. 18.30 til 21.30 på Fritidscenteret til generalforsamlingen).

 

    

 

                             Venlig hilsen

                             Lisbeth Thingholm