Referat af Bestyrelsesmøde den 5. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen

Bifrost mandag den 5. februar, 2018 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

 

Godkendelse af dagsordenen
Herunder eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet 4.12.2017
 

Nyt fra kassereren Jes
Medlemmer, kassebeholdning og eventuelle udeståender. 2 nye medlemmer. Positiv kassebeholdning ;)
 

Tilbagebetaling af 10.000 kr. til Toyota Fonden?
Lisbeth T. orienterer. Per har ikke opgivet bogen, så vi holder pengene lidt endnu
 

Nyt fra Knud Erik om ansøgte fonde
Gennemgang af den opdaterede liste over ansøgte fonde. Gennemgang ved Bent
Ønskelisten fra elever og lærere gennemgås og revideres/tilpasses fondene. Bifrost er partnere i et finsk - nordisk projekt ( Nordic Outsider Craft  touring exhibition) og har brug for at finde et egnet udstillingssted i Danmark 2019. Hvis det bliver Rundetårn i Kbh. vil det koste 25.000,- . Støttekredsen giver grønt lys hertil. Knud Erik holdes informeret hvis der skal søges penge. Lisbeth undersøger interessen og mulighederne for at Knud Erik søger penge til en Bifrost bus ( lille kørekort) og til tur til Jorn museet.
 

Nyt fra Bruno om paragraf 18 midlerne fra Randers Kommune
Nyt ansøgningsskema for 2018 – tilgængelig på hjemmesiden medio januar, 2018
Nye ansøgningskriterier offentliggøres i februar, 2018
Ansøgningsfrist: 12. marts, 2018
Husk: Denne gang skal vi udfylde og indlevere skemaet for tildelte midler i 2017. Bruno afleverer i Frivilligværket
 

Nyt fra lærerstaben på Bifrost
Lisbeth T. orienterer. Kira er begyndt i praktik og højst sandsynligt starter også Camilla i praktik. Vi har besøgt Klub 85 og skal snart besøge bosted i Harridslev. Kort film om kunst og kunstnere på  de 4 skoler  for udviklingshæmmede i DK er færdig. Bliver bl.a. lagt ud på hjemmesiden.
 

Bifrost brochuren – ny optryk med ændringer
Hvor mange skal vi have lavet?
Hvem er de 8 nye kunstnere? Udsat da der stadig er flere brochurer
 

Kunstpakker og partnerskab
Lisbeth T. medbringer 10 stk. prints i A4 størrelse af malerier fra Bifrost – til at fremvise
ved eventuelle besøg hos diverse firmaer Til næste møde medbringer Lisbeth 10 eksempler på prints. Disse kan sammen med tekst evt. mailes rundt til firmaer
 

Bestyrelsen drøfter strategi for, hvordan vi gør Bifrost mere kendt
Hvordan tiltrækker vi flere elever? Enighed om der arbejdes godt på det, men punktet tages op igen til næste møde
 

Generalforsamling torsdag den 15.3.2018
Vi aftaler det praktiske + programmet (Fritidscentret, lokale 8 i tidsrummet kl. 18.30 til 21.30) Bifrosts lærere står for kaffe og kage. Lokalet er booket. Der ledes efter dirigent. Stig ønsker ikke genvalg.
 

Eventuelt
Møderække: 15.3.2018 + 9.4.2018 + 11.6.2018

 
                             Turen til Nolde Museet: Bussen er gratis for gæster, indgang og mad  mm. betaler man selv for.