Referat af Bestyrelsesmøde den 7. maj 2018

Dagsorden til bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

              Mandag den 7. maj, 2018 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

 

Tilstede: Bent, Annelise, Knud Erik, Bruno, Claus og Lisbeth.

Godkendelse af dagsordenen

Herunder eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet den 5.2.2018
og evaluering af generalforsamlingen den 15.3.2018
 

Nyt fra kassereren – Jes Status på antal medlemmer, kassebeholdning og eventuelle udeståender.Vi har lige under 75.000 kr på kontoen. Det inkluderer pengene fra Toyota-fonden, som jo principielt er øremærket til bog-projektet. Så der er penge nok til at lægge ud, trykke brochurer og tilskud til elev-udstilling.

 
 

Godkendelse af forretningsordenen – og forslag til eventuelle ændringer?

Hvert år godkender bestyrelsen sin forretningsorden og fastsætter instrukser for sit virke –

find den på www.bifrostart.dk – under Støttekredsen
 

Nyt fra lærerstaben på Bifrost

Lisbeth Thingholm orienterer om dagligdagen på Bifrost Vi har pt. 3 praktikanter på Bifrost, som alle gerne vil være elever. Vi skulle således lande på 20 elever ved opstart efter sommerferien.  Tegneserietegner Peter Pedersen har været gæstelærer med stor succes. I maj måned kommer elevernes striber i Din Avis. Besøg for fra New York: Vi arbejder på sammen med de andre kunstskoler at få en stand på en messe for outsider art i Paris til efteråret 2018.
 

Bifrost brochuren – nyt optryk med ændringer

Hvor mange skal vi have lavet? 300 stk.

Hvem skal være de 8 nye kunstnere?

Hvem påtager sig opgaven? (Lisbeth Thingholm og Jes Nicolaisen?)Lisbeth arbejder på at få lavet en ny brochure til elevudstilling. Hvis tiden er for knap vil vi prøve at få rettet den gamle og evt. trykke den på FOF.
 

Kunstpakker og partnerskab
Lisbeth Thingholm medbringer 10 stk. prints i A4 størrelse af malerier fra Bifrost – til at fremvise ved eventuelle besøg hos diverse firmaer. Disse kan sammen med tekst eventuelt mailes rundt til firmaer.

Projektet er indtil videre sat på stand by.

 

Bestyrelsen drøfter strategi for, hvordan vi gør Bifrost mere kendt
Er tidligere drøftet, men punktet tages op igen. Der arbejdes konstant på at gøre Bifrost kendt.

Skal vi nedsætte en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag?
 

Beskrivelse af arbejdsopgaver i bestyrelsen – Bent gennemgår nedennævnte punkter:

 
På hjemmesiden er forsiden til Støttekredsen fra 2015 (billeder og tekst) – ændres af Bruno? Bruno kigger på hjemmesiden.

 

 

Bestyrelsessammensætningen er ændret efter generalforsamlingen, så ændringer er påkrævet.

Det kunne være fint, hvis Jes, Knud Erik, Anne-Lise og Lisbeth Thingholm kunne skrive lidt om dem selv. Opdatering af siden – Bruno?

 
Lejekontrakt mellem Kunstbygningen Filosoffen og Nordic Craft exhibition (Bifrost)

Lisbeth Thingholm fortæller om udstillingen i perioden 18.3. – 31.3.2019 Den nye lejekontrakt videresendes til Jes. Betalingsfrist 1. september

 

 
Knud Erik har søgt og fået bevilget 20.000 kr. til indkøb af 8 iPads

 Vi har fået tilsagn om støtten fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Der er en del betingelser, der skal opfyldes for at få beløbet udbetalt. Vil Knud Erik, Jes og Lisbeth arbejde videre med det? Knud Erik og Lisbeth arbejder videre på sagen i maj måned
 

Opdateret liste over ansøgte legater til Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost   
 opdateret liste over indkomne midler fra fonde, loger, klubber etc. og deres anvendelse

  5000 kr. fra Navitas som vi må anvende til årets elevudstilling:)

”En kvart million kroner til gode begivenheder” – Randers Amtsavis 17.3.2018
Bruno har fremsendt denne artikel  – det kunne være fint at arbejde videre med

i den arbejdsgruppe, der skal gøre Bifrost mere kendt.

 

Sparekassen Kronjyllands Gavefond – en mulighed i samme forbindelse, som punkt f

Værd at arbejde videre med i arbejdsgruppen, der skal gøre Bifrost mere kendt.
 

Eventuelt

Herunder - næste møde:

11.06.2018 – måske kan vi aftale datoerne for møder i 2. halvår af 2018? – husk jeres kalendere

 

Claus og Bent synes at dette års elevudstilling skal være på Bifrost

 

Annelise præsenterede sig selv

 

 

Referent: Lisbeth