Referat fra Bestyrelsemøde den 16. januar 2017

Bestyrelsesmøde i Støttekredsen for FOFs kunstskole Bifrost.

Mandag den 16. januar 2017 kl. 10.00 hos FOF.

Til stede :  Stig, Jes, Bent og Mai.

Afbud fra Bruno og Claus.

 

Dagsordenen blev godkendt.

 

 
Bifrost afleverer brev fra Støttekredsen til Jacob Haugaard.

 

Stig skriver et lignende brev til Ole Thestrup.
 

3.-4. Støttekredsens generalforsamling afholdes i Fritidscentret i Vestergade Lokale 8. 

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 -  21.00

 

Mai henter nøglen.  Bifrost står for kaffe og kage.  En af skolens lærere påtager sig rollen

 

som møde dirigent.  En fra bestyrelsen laver referat.

 

Mai fortæller lidt om, hvad der foregår på Bifrost i 2017.

 

5.     Nu følger en snak om foreningens formål og en evaluering af, hvad der er foregået i 2016.

         Støttekredsen har økonomisk støttet Bifrost ved at betale bussen til ferniseringen

        I Silkeborg den 6. maj  2016.  +  betalt det halve af de 25.000 kr., som skolen skulle betale til

        Kunst Centret Silkeborg Bad for at deltage.

        Der er enighed om at sætte ambitionsniveauet ned i 2017. Ideen om et stort, flot magasin

        er skrinlagt. Vi vil lave en lille folder på 4. sider i stedet. Stig vil kontakte grafikeren,

        Jette, om den nye plan. Der er også enighed om, at vi ikke igen skal ansætte folk i flex job.

        Vi har gjort os nogle erfaringer, siden foreningen blev stiftet.  En af dem er, at det slet ikke

        er så let at skaffe penge til vores projekter, som vi havde forestillet os.

       Som forening har vi begrænsede ressourcer både økonomisk og arbejdsmæssigt.

      Det handler om, at bruge de ressourcer vi har bedst muligt.

      Det vigtigste for Bifrost er, at vi kan sige, at vi har en støtteforening.

      Det er derfor væsentligt, at vi kan holde på vores medlemmer og gerne få flere til at melde sig ind,

      derfor vil Støttekredsen være repræsenteret ved Bifrosts årlige elevudstilling og ved andre

       vigtige Bifrost arrangementer.

       Bifrost arrangementer i første halvdel af 2017 :

        ---------------------------------------------------------------------------------

       Fernisering af udstilling i Hinnerup Kulturhus, lørdag den 4. marts 2017. ( Åbnes af Jacob Haugaard )

       Fernisering af påskeudstilling i Sct. Peders Hus, søndag den 26. marts 2017.

       Fernisering af udstilling i Janus bygningen i Tistrup ved Varde, lørdag den 1. april 2017.

       Bifrosts årlige elevudstilling, onsdag den 21. juni 2017. ( Åbnes af Mogens Nyholm )

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Mai vil lave nyhedsbrev til foreningens medlemmer med nærmere beskrivelse af arrangementerne.

       Vi har en snak om, at foreningens medlemmer måske kan være behjælpelige med at

       køre med Bifrost kunstnere og deres pårørende til ferniseringer og lignende.

   

   6.   Datoer for nye bestyrelsesmøder :

         Mandag den 27. februar 2017 kl. 10.00 hos FOF og mandag den 10. april 2017 kl. 10.00 hos FOF.

 

         Referat : Mai.