Referat fra Bestyrelsesmøde den 11. juni 2018

          Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

                      Mandag den 11. juni, 2018 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

 

 

Godkendelse af dagsordenen

Herunder eventuelle bemærkninger til referatet fra mødet den 7. maj, 2018. Dagsorden godkendt
 

Nyt fra kassereren Jes

Antal medlemmer, kassebeholdning og eventuelle udeståender.60 - 65 medlemmer.  Ca. 75.000,- i kassebeholdning
 

Nyt fra lærerstaben på Bifrost – ved Lisbeth Thingholm

Herunder orientering om elevudstillingen torsdag den 21.6.2018, hvor Logen Navitas kommer med

en check på 5.000 kr. Udstilling foregår på FOF. fernisering d. 21. juni kl. 13 -17 og udstilling 4 dag frem.

Indbydelser sendes ud de nærmeste dage. Vi hyrer musiker til at spille, eleverne får blomster og der købes lidt ekstra godt til ganen, og rammes tegninger ind. Minderum med Per Hedes kunst
 

Bifrost brochuren – nyt optryk eller ?

Orientering ved Lisbeth Thingholm. Vi genoptrykker brochure med rettelser
 

Præsentation af bestyrelsen på hjemmesiden

Der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning – sidst opdateret 17. marts, 2016

Følgende må gerne lave en introduktion og tage med til bestyrelsesmødet: Jes, Knud Erik,

Anne-Lise og Lisbeth Thingholm. Hjemmesiden er opdateret, men der mangler introduktion fra Anne-Lise og Lisbeth. Sendes til Bruno
 

Indkøb af 8 stk. iPads til 20.000 kr.

Knud Erik og Lisbeth har købt disse i maj måned, 2018 – hos Randers Computer Center.

Ifølge bevillingsbrevet er der en del betingelser, der skal opfyldes for at vi kan få beløbet udbetalt

(vi har lagt pengene ud fra kassen). Knud Erik, vil du sørge for at betingelserne bliver opfyldt, så vi kan få beløbet udbetalt af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond? Lisbeth tager billeder af eleverne der sidder og arbejder på Ipads og lidt beskrivelse af projektet sendes til Knud Erik, som sender videre til fonden sammen med faktura. På Ipads skal stå at de tilhører Bifrost
 

Lejekontrakt mellem Kunstbygningen Filosoffen og Nordic Craft Exhibition (Bifrost)

Udstilling i perioden 18.3 – 31.3.2019

Noget nyt siden sidst? – Ny lejekontrakt?

Næste indbetaling 1.9.2018 på kr. ? (7.000). Lisbeth sender regning videre til Jes

 
 

Orientering om ansøgte/indkomne midler – ved Bent

Forslag til en procedure og en strategi for søgning og brug af midlerne – se de bilag, der er fremsendt

sammen med denne dagsorden.  

 
Bedre koordinering mellem fondsansøger og lærer som er tovholder på f.eks. udflugt.  ( busselskab, midler til forplejning mm.) Mulighed for at bede om lidt ekstra penge hvis behov.

 Knud Erik efterlyser en mere langsigtet strategi i forhold til planlægning projekter der skal søges til. Dvs. allerede nu ønsker for 2019 og 20. Knud Erik gjorde også opmærksom på at Støttekredsens penge skal bruges og ikke spares op. Lige nu skal der søges penge til udstillingen i Odense. Lisbeth sender informationer om samarbejdet med Finland.  Nordic  Outsider Craft Exhibiton til Poul Erik

Jes efterlyser kopier af bevillinger fra fonde, så han ved hvad der kommer ind

Lærerne på Bifrost skal arbejde på at få gode ideer til projekter/ udflugter mm . Men alle må gerne komme med ideer ;)

 

Eventuelt

Aftale møderække for 2. halvår af 2018 – husk kalender.

 
Møder i efteråret:                        20. august     22. oktober      10. december

 

Referent: Lisbeth