Støttekredsen / referat fra bestyrelsesmøde den 21.1.2020

referat fra bestyrelsesmøde den 21.1.2020

Referat fra bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen BIFROST
Mandag den 27. januar, 2020 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

01. Godkendelse af dagsordenen
a. Herunder eventuelle bemærkninger til referatet af mødet mandag den 25. november, 2019
Godkendt
02. Debat om hvad vi gør i forbindelse med Bents sygemelding
a. Herunder hvem der skal være kasserer fremover, såfremt jeg skal være bestyrelsesformand
Indtil generalforsamlingen fortsætter vi som nu.
03. Den kommende generalforsamling, som bliver onsdag den 25.03.2020 kl. 19 på anden sal hos FOF
a. Valg af ordstyrer Lisbeth Hansen er ordstyrer
b. Formandens beretning: Anne - Lise
c. Hvem er på valg, og ønskes der genvalg? Knud - Erik og Anne-Lise er på valg og villig til genvalg.
Kontingent betales ved indgang

04. Det kommende jubilæum
a. Hvem gør hvad? Indtil videre ser ferniseringsdagen således ud: Traditionel fernisering med taler og vin og fx pindemadder. Senere på dagen: koncert med Sussi og Leo trio. Lisbeth T. henvender sig til Showbizz Danmark. Under koncerten serveres gratis hotdogs.( Evt. skal de koste 5 Kr.) Lisbeth T. henvender sig til pølemand i Randers
b. T-shirts: Knud-Erik tager sig af bestilling af sorte T-shirts med Mathias´ hvide logo på.

05. Status på Pers bog
a. Fortsættelse af debatten som aftalt på det ekstraordinære bestyrelsesmøde.
Per har fået en aftale med forlægger Søren Fogh i Aarhus som vil udgive bogen. Det vil komme til at koste ca. 60 -70.000 kr. Bogen vil koste 200 kr. pr. stk. Støttekredsen anmodes om at købe 50 bøger. Det vil de gerne. Pengene betales når bogen er færdig.
b. Ideforslag fra Conny . Conny medbragte fine eksempler på billig bog / hæfte udgivelser, men da Pers bog bliver færdig droppes jubilæumsskriftet


06. Eventuelt
a. Næste møde skal aftales, evt. et før generalforsamlingen
Næste møde er mandag d. 9 marts kl. 10.00 hos FOF
b. På generalforsamlingen aftales mødedatoerne for resten af første halvår af 2020

Pia fra Din Avis´ ansøgning om støtte til børnebog vedhæftes.


Referent : Lisbeth T.