Referat fra Bestyrelsesmøde den 21.januar 2020

Referat fra møde i Støttekredsen for Bifrost mandag d. 16. november 2020


Dagsordenen godkendt.

Velkommen til Bent Olesen.
Bent Olesen deltager i mødet, da han er blevet spurgt, om han vil være formand for Støttekredsen. Pga Corona afholdes ikke generalforsamling og der sendes derfor mail rundt. Da Bent Olesen siger ja, vælges han som formand, medmindre der kommer indsigelser inden 8 dage dags dato.

Præsentation af os andre i bestyrelsen.

Status på aktiviteter: Grundet Corona er der ikke aktiviteter udover den almindelige undervisning på Bifrost.

Regnskab: Der er kommet 1300,- ind i medlemskontingent og 4500,- fra Paragraf 18 midler.
Betalinger: T- shirts er betalt og Toyota fonden er afregnet ( 10.000,- Pers bog)
Der er bevilliget 10.000 kr til Pers bog. Støttekredsen disponerer således over minimum 20 bøger.

Det besluttes at Støttekredsen igen skal have sin egen konto. Bent Olesen og Anne-Lise tager kontakt til Djurslands bank, så snart alle medlemmer har sendt kopi af pas eller sygesikring og kørekort.

Ansøgninger: Knud Erik er i fuld gang med at søge penge til en keramik ovn, der kan rumme store størrelser.

Pers bog: Det besluttes at holde bog reception på Rosenlund fredag d. 11 december kl 15 – 17, 2020 under hensyn til Corona. Bifrost laver indbydelsen som skal ud først i december. Bent og Claus er tovholdere.

Pias og Gurlis bog: arrangementet på Rosenlund var en stor succes. Eleverne på Bifrost får Gurli og Pers bog i julegave.

Opdatering af hjemmesiden: Bifrost opdaterer hjemmeside ,så snart Støttekredsens bestyrelse er fastlagt.

Julegave: Støttekredsen forærer Bifrost en ny magnettavle. :)

Næste møde: 8. februar 2021 kl. 10 på FOF

Referent: Lisbeth Thingholm